Aralık 2018 Olağan Meclis Toplantısı

2018-12-04

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                                                       03 / 12 / 2018

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

    5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Aralık Ayı Olağan Meclisi 06 Aralık 2018 Perşembe günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

    Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

G Ü N D E M (06/12/2018)

 

1-2018 Mali Yılı Bütçe İçi Aktarma

2-Besi Bölgesi’nde Yer Tahsisi.

3-İş-Kur Müdürlüğü’ne Yer Tahsisi.