Kasım 2018 Olağan Meclis Toplantısı

2018-11-02

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

          Sayı     : 59031799-301.03-                                                                                                02 / 11 / 2018

          Konu  : Meclis Toplantısı.

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

                                5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Kasım Ayı Olağan Meclisi 06 Kasım 2018 Salı günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

                     Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

Hüseyin DÜNDAR

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                  (06/11/2018)

 

          1-Belediyenin 2018 Mali Yılı Bütçesine Ek Bütçe.

          2-Yetkilendirme.

          3-DOKAP Başvurusu.