Çarşamba Belediyesi
Ocakk 2019 Olağan Meclis Toplantısı
Geri
31/12/2018

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                                                                             31/ 12/ 2018

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Ocak Ayı Olağan Meclisi 03 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

            Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                  (03/01/2019)

 

  1. Denetim Komisyonu Üyeliği Seçimi.
  2. 2019 Mali Yılı Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi.
  3. 2019 Mali Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi.
  4. 2019 Mali Yılında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personeller.
  5. Zabıta Personellerinin Fazla Çalışma Ücretlerinin Belirlenmesi.
  6. 2018 Mali Yılı Bütçe Ödenek İmhası.