Mayıs Ayı Olağan Meclis Top.

Hits: 1236

T.C.

ÇARŞAMBA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                  29 /04/ 2016

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

               5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesine göre hazırlanan, 09/10/2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine göre Belediyemiz Mayıs Ayı Olağan Meclisi 03 Mayıs 2016 Salı günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

              Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

    Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                  (03/05/2016)

 

1-      Belediyenin 2015 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu.

2-      Kurum İçi Çalışma Yönetmelikleri.

3-      Çarşamba Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Yaşam Merkezi (Aktif Yaşam Merkezi) Yapımına Yetki.