Ağustos Ayı Olağanüstü Mec. Top.

Hits: 1541

T.C.

ÇARŞAMBA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                  02 /08/ 2016

Konu     : Olağanüstü Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

           30.05.2007 tarih ve 5675 sayılı kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine eklenen ek fıkrası gereği Belediyemiz Meclisi 05 Ağustos 2016 Cuma günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü olarak toplanacaktır.

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereği bilgi edinilmesi; belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmeniz önemle rica ederim.

 

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                  (05/08/2016)

 

1-      İlave İmar Planı Yapılması ve Kamu Yararı Kararı Alınması.

2-      Ücret Tarifesine İlave.

3-      Araç Bağışı.