EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

Hits: 1068

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Ekim Ayı Olağan Meclisi 04 Ekim 2016 Salı günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                  (04/10/2016)

 

1-      Belediyenin 2017 Mali Yılı Bütçesi.

2-      2017 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi.

3-      2017 Mali Yılı Kira Ücretlerinin Belirlenmesi.

4-      Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Bir Adet Üye Seçimi.

5-      Kirazbucağı Mahallesi’nde Uygulama İmar Planı Değişikliği.

6-      Yerleşik Alan Tespiti.