OMÜ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ TARTIŞMALARI İLE İLGİLİ

Hits: 1903

OMÜ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ TARTIŞMALARI İLE İLGİLİ

SAĞDUYU ÇAĞRISI

 

OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Ömrünü hukuk ilmine, hukukun üstünlüğüne adamış; 1960 ihtilali sonrasında darbecilere, cuntacılara karşı hukukun üstünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasiyi savunmuş merhum Çarşamba’lı hukukçu ve devlet adamı Ord.Prof.Dr.Ali Fuad Başgil’ e hürmeten ve bir vefa borcunun ifası olarak OMÜ Hukuk Fakültesi merhum Başgil’in adıyla ve onun memleketi Çarşamba’da kurulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu husus Samsun Cumhuriyet Meydanında tüm Samsun’a ve Türkiye’ye ilan edilmiştir.

 

Yine 2010 yılında bütün malvarlığını memleketi Çarşamba’da kendi adıyla kurulan OMÜ Güneşdoğdu Kampüsündeki fakülte binalarının yapımına harcayan hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu; Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi Derslikleri binalarının yapımını tek başına üstlenerek bitirmiş, 7   Şubat 2016 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

 

Çarşamba Güneşdoğdu Kampüsündeki Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi bu yıl 4. mezunlarını, İletişim Fakültesi ise ilk mezunlarını verecektir. Çarşamba İlçemize yükseköğrenim için şehir dışından gelmiş tüm öğrencilerimiz bizim misafirlerimizdir. Çarşamba Belediyesi, 2010 yılından itibaren; OMÜ Rektörlüğü ve Hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu işbirliği ile yapılan bütün bu yüksekoğrenim faaliyetlerinin içindedir. Halen Belediye-Rektörlük işbirliği ile öğretim üyeleri için 20 dairelik misafirhane ve kültür merkezi inşaatını Çarşamba Belediyesi sürdürmekte, OMÜ Güneşdoğdu Kampüsünün daha da gelişmesi için 6 yıldır Hayırsever ve Belediye tarafından kesintisiz çalışılmaktadır.

 

Bu yıl yine Çarşamba’nın yetiştirdiği değerlerden olan Sayın hayırsever Tülay Ulusoy tarafından merhum babası adına OMÜ Mehmet Tülezoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu aynı kampüs alınında inşa edilerek törenle öğrenime açılmıştır.

 

Temmuz 2016 tarihinde yapılan OMÜ Rektörlük seçimleri bir fırsat olarak görülerek; Samsun merkezde ikamet etmek gibi tamamen şahsi beklentilerle bazı öğretim üyeleri tarafından Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin taşınması gündeme taşınmak istenmiş, son günlerde ise Samsun’da kurulması gündemde olan ikinci devlet üniversitesinin Çarşamba Güneşdoğdu Kampüsü merkezli olmasını önlemek için, bazı gazete ve internet yayın organlarında bu yollu haberler ve sosyal medyada karşılıkla hakaretlere varan yayınlar yer almaktadır.

 

15 Temmuz sonrası OHAL sürecinden geçen ülkemizde; gazete, sosyal medya ve diğer basın-yayın organlarında hakaret yoluyla gerginlik ve toplumda kutuplaşmaya sebebiyet verecek bu girişimler en başta OMÜ Ali Fuad başgil Hukuk Fakültemizin kurucusu Cumhurbaşkanımızı üzecek, merhum Ali Fuad Başgil ve hayırsever Mustafa Kemal Günşedoğdu’nun aziz hatıralarına ve Sayın Tülay Ulusoy’a saygısızlık teşkil edecektir. Bu hassas OHAL sürecinde suni kırgınlıklar ve kutuplaşmalar çıkmasına sebebiyet verecek bu tür yayın ve yorumlardan kaçınılması, sağduyu ile hareket edilmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi gereğini hatırlatır, memleketimiz Çarşamba’da Yükseköğrenim kurumlarının daha da geliştirmesi için çalıştığımızın bilinmesi hususunu kamuoyu ile paylaşırız.

                                                                                                           

   Çarşamba Belediye Başkanlığı