Aralık Olağan Meclis Toplantısı

Hits: 1646

T.C.

ÇARŞAMBA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                  28 /11/ 2016

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Aralık Ayı Olağan Meclisi 01 Aralık 2016 Perşembe günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                  (01/12/2016)

 

1-      Bütçe İçi Ödenek Aktarması.

2-      Belediyemize Ait Doğal ve Suni Çim Sahaların Kullanımına Yönelik Yetkilendirme.