Ocak Ayı Olağan Meclis Top.

Hits: 1546

T.C.

ÇARŞAMBA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                  02 /01/ 2017

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

              5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Ocak Ayı Olağan Meclisi 05 Ocak 2017 Perşembe günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

              Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                  (05/01/2017)

 

1-      Denetim Komisyonu Üyeliği Seçimi.

2-      2017 Mali Yılı Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi.

3-      2017 Mali Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi.

4-      2017 Mali Yılında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personeller.

5-      Zabıta Personellerinin Fazla Çalışma Ücretlerinin Belirlenmesi.

6-      2016 Yılı Ödenek İmhası.