Haziran Ayı Olağan Mec. Top.

Hits: 888

T.C.

ÇARŞAMBA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                02/ 06/ 2017

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

         5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Mayıs Ayı Olağan Meclisi 06 Haziran 2017 Salı günü saat 18:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

         Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                  (06/06/2017)

 

1-      Muratlı Mahallesi İdari Bağlılık Değişikliği.

2-      Çayvar Mahallesi Besi Bölgesindeki Mezbahane Alanının Büyükşehir Belediyesine Devri.

3-      Çorum İli Alaca İlçe Belediyesi İle Kardeş Şehir (Belediye) Kurulması.

4-      İmar Planında Yeni Açılan Caddelere İsim Verilmesi.

5-      Kirazbucağı Mahallesi 136 Ada 7 Nolu Parselde İmar Plan Değişikliği Teklifi.

6-      Akkuzulu Mahallesi Yerleşik Alan Sınırlarının Düzenlenmesi.

7-      Paşayazı Mahallesi Yerleşik Alan Sınırlarının Düzenlenmesi.