Ekim 2017 Olağan Mec. Top.

Hits: 751

T.C.

ÇARŞAMBA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                 29/ 09/ 2017

  Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

         5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Ekim Ayı Olağan Meclisi 03 Ekim 2017 Salı günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

          Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                  (03/10/2017)

 

1-      Belediyenin 2018 Mali Yılı Bütçesi.

2-      2018 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi.

3-      2018 Mali Yılı Kira Ücretlerinin Belirlenmesi.

4-      Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyelerinin Görev Süresinin Düzenlenmesi.

5-      Dikbıyık Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Yer Tahsisi

6-      Alibeyli Mahallesi Yerleşik Alan Tespiti.

7-      Bölmeçayır Mahallesi Yerleşik Alan Tespiti.