Aralık 2017 Olağan Meclis Toplantısı

Hits: 670

T.C.

ÇARŞAMBA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                                                   04/ 12/ 2017

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

              5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Aralık Ayı Olağan Meclisi 07 Aralık 2017 Perşembe günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

              Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                  (07/12/2017)

 

1-      Çarşamba Vergi Dairesi’nce Oluşturulacak Satış Komisyonuna Üye Seçimi.

2-      Bütçe İçi Ödenek Aktarması.

3-      KADEM Derneği, İşbirliği Protokolü.