Yazım Düzenleyiciler-Genişletme

Hits: 2302

Bu uygulama ekleri, yazım düzenleyici altında bulunan düğmeler arkasında çalışırlar. Yalnızca bir yazım düzenleyici uygulama eki çalışıyorsa çalışırlar.

Varsayılanda açık:

Varsayılanda kapalı: