Nisan 2018 Olağan Meclis Toplantısı

Nisan 2018 Olağan Meclis Toplantısı  

 

T.C.

ÇARŞAMBA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                   02/ 04/ 2018

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Nisan Ayı Olağan Meclisi 05 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

            Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                  (05/04/2018)

 

1-      2017 Yılı Faaliyet Raporu.

2-      2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporu.

3-      Encümen Üyeliği Seçimi.

4-      Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi.

5-      Bayındırlık ve İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi.

6-      Tarife ve Kira Tespit Komisyonu Üyeliği Seçimi.

7-      İmar Plan Tadilatı.