Mayıs 2018 Olağan Meclis Toplantısı

Mayıs 2018 Olağan Meclis Toplantısı

 

T.C.

ÇARŞAMBA 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                  30 / 04 / 2018

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

          5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Mayıs Ayı Olağan Meclisi 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

          Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

 Hüseyin DÜNDAR

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                  (03/05/2018)

 

 

1-      Belediyenin 2017 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu.

2-      Yerleşik Alan Sınırlarının Düzenlenmesi.

3-      Araç Hibesi.

4-      Yetkilendirme