Eylül 2018 Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı : 59031799-301.03-                                                                                                                                                                  03 / 09 / 2018

Konu : Meclis Toplantısı.


ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Eylül Ayı Olağan Meclisi 06 Eylül 2018 Perşembe günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. 

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim. 

    Hüseyin DÜNDAR 
Belediye Başkanı