Kasım 2018 Olağan Meclis Toplantısı

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                                     02 / 11 / 2018

                      Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

                       5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Kasım Ayı Olağan Meclisi

                06 Kasım 2018 Salı günü saat 17:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini

                görüşmek üzere toplanacaktır.

                        Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

                                                                                                           Hüseyin DÜNDAR

                                                                                                             Belediye Başkanı

 

 

                            G Ü N D E M                  (06/11/2018)

                          1-Belediyenin 2018 Mali Yılı Bütçesine Ek Bütçe.

                          2-Yetkilendirme.

                          3-DOKAP Başvurusu.