KATI ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİ

2018-04-13

Katı atık düzenli depolama Tesisi’nin işletmeye açılmasıyla Çarşamba bölgesindeki katı atıkların bertarafı sağlanmaktadır.

Bu aşamadan sonra tesisin ömrünün uzatılması amacıyla katı atıklar içerisindeki ambalaj atıklarının ayrıştırılması planlanmaktadır.  Bu amaçla katı atık ayrıştırma projesi hayata geçirilmiştir. Böylelikle ambalaj atıklarının geri kazanılması sağlanmıştır.