ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
02.07.2024 Tarihli Yeşilırmak Mahallesi 1342 Ada İmar Uygulaması İlanı
Geri
2024-07-02

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

                                                                                                           02.07.2024

İLAN

          

İlçenin F37-D-05-D-3-C imar paftasında, tapunun  Yeşilırmak 1342 ada 5, 6, 10 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesi Uyarınca imar planı uygulaması yapılmasına dair, 10.05.2024 tarihli ve 117 sayılı Encümen kararına istinaden hazırlanan parselasyon planı, tapu tescil ve dağıtım cetvelleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre encümenin 17.05.2024 tarih 130 nolu kararı ile onanarak, 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.06.2024 tarih ve 655 sayılı kararı ile de uygun bulunmuştur.

Söz konusu uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 02.07.2024-02.07.2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

Sayın halkımıza ilanen duyurulur.