ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
METRUK YAPI İLANI - 22.07.2020
Geri
2020-07-22

METRUK YAPI İLANI

 

İlçemiz muhtelif yerlerinde bulunan, tespiti İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediyemizce yapılan metruk yapıların yıkımı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, malik tespiti yapılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemli gerçekleştirilemeyen, yurtdışında yaşayan ve yurtdışı adresi bulunamayan yapılara ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde bulunan ‘’(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.’’ hükmü gereği internet sayfamızda 30 gün süre ile ilan edilmektedir.

Konuya ilişkin ilgililerin bilgi veya itiraz talepleri için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurabilecekleri ilanen duyurulur.

 

S.No.

Mahalle

Ada

Parsel

Ad-Soyad

Yapı Adresi

1

A.Ağcagüney

102

6

Nuriye DEMİRCİ (Adres bulunamadı-Yurtdışı)
Ali ÜZÜMCÜ (Adreste tanınmıyor)
Ahmet ÜZÜMCÜ (Adreste tanınmıyor)

A.Ağcagüney Mah. Merkez

2

Çay

159

58

Fevriye (TCKN:0)

Çay Mahallesi Hacı Müslüm Sokak No:15

3

Sungurlu

42

3

Sebahat YILDIZ (Adres Bulunamadı-Yurtdışı)
Emin GÜN (Adres Bulunamadı-Yurtdışı)
Mustafa Emre ÇOBAN (Adres Bulunamadı-Yurtdışı)

Ayşe ŞAHİN (Adreste tanınmıyor)
Ömer SEL (Adreste tanınmıyor)

Sungurlu Mahallesi Bayramoğlu Sk.

4

Sungurlu

54

44

Kerim SARITAŞ (TCKN: 48523696430) Varislerine ulaşılamıyor

Sungurlu Mahallesi 338. Sokak No:15