ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
“FOTOĞRAFLARLA ÇARŞAMBA’YI ANLAT” Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
Geri
2022-05-18

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

FOTOǦRAFÇILIK TOPLULUĞU

 

FOTOĞRAFLARLA ÇARŞAMBA’YI ANLAT

Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

1. YARIŞMANIN ADI

Fotoğraflarla Çarşamba’yı Anlat

2. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Samsun’un Çarşamba ilçesinin fiziksel ve kurumsal özelliklerini konu alan bu yarışma ile fotoğrafa ilgi duyan Üniversitemiz öğrencilerinin bu alandaki çalışmalarını teşvik etmek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasına ve Üniversitemizin görsel hafızasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

3. YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar kabul edilecektir.

4. KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar 01.01.2022 tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır. Bu tarihten önce çekilmiş fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma; Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları dışında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açıktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenimini sürdürmeyen kişilerin eseri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Her katılımcı en fazla 3(üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma sayısal dalda düzenlenmektedir. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflarda, fotoğrafın belgesel özelliğini kaybetmeyecek ölçüde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj çalışmaları kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan katılımcılar, ödül ve/veya sergileme hakkı almış olmaları durumunda aldıkları ödül ve/veya sergileme iptal edilir; aday kazandığı para ödülünü ve başarı/katılım belgesini iade eder. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Bu konudaki karar Seçici Kurul tarafından verilir.
 • Yarışmaya katılan fotoğraflar, akademisyen/ fotoğrafçılar ve Çarşamba belediyesi tarafından oluşturulan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve ödül kazanan veya sergilemeye uygun bulunan eserler Üniversitemiz web sitesinden ve Çarşamba Belediyesi sitesinden ilan edilecektir.
 • Fotoğraflarda bulunan her türlü nesne veya kişilerle ilgili telif, izin vb. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu ve Çarşamba Belediyesi yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Yarışmacıların, yarışmaya gönderdikleri fotoğrafların RAW versiyonlarını / EXIF verilerini muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutmaları gerekmektedir. Düzenleme Kurulu, ödül veya sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu ve Çarşamba Belediyesi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

5. ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

•    Yarışmaya gönderilen fotoğraflar; çevrimiçi (online) ortamda yüklenecektir. Alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

•    Katılımcılar, başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerçekleştirecek, sonra gerekli bilgileri ve görselleri sisteme yükleyerek çevrimiçi başvuru işlemini tamamlayacaklardır.

•    Yarışmaya katılabilmek için 18.05.2022 24.05.2022 tarihleri arasında   https://forms.gle/t9WU1udj9YSPbfWF8 adresi üzerinden başvuruyu yapıp gönderim koşullarının tamamını kabul edeceklerdir.

 

Fotoğrafların Teknik Özellikleri

•    Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB'den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir. Fotoğraflar kısa kenarı en az 1920 piksel olacak biçimde ayarlanmalıdır.

•    Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Fotoğraflar üzerinde katılımcının kimliğini belirtebilecek isim, logo, tarih, imza vb. işaretler bulunmamalıdır.

•    Katılımcılar, çevrimiçi ortamdaki bilgileri eksiksiz olarak doldurmalı ve yarışmaya katılacakları fotoğrafları yüklemelidirler.

•    Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eserler, yarışma bitiminden sonra OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu ve Çarşamba Belediyesi sistem arşivinde kayıtlı kalacak, silinmeyecektir.

•    Sergiye girecek olan fotoğrafların foto blok baskıları Çarşamba Belediyesi tarafından yapılacaktır.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi

•    Yarışmaya katılacak fotoğraflar mutlaka isimlendirilerek gönderilmelidir. Konu belirtilmeyen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

•    Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

•    Fotoğrafların isimlendirilmesinde fotoğrafçının kimliğini açıktan belli etmeyecek şekilde beş haneli bir rumuz belirlenmeli ve rumuzdan sonra fotoğrafa verilen isim yazılmalı, rumuz ve fotoğraf ismi arasına da alt çizgi konulmalıdır.

6. FOTOĞRAFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

•    Yarışmaya katılan fotoğraflar, seçici kurul tarafından çevrimiçi (online) olarak değerlendirecektir.

•    Sisteme yüklenen başvurular Düzenleme Kurulu tarafından eser sahibi bilgilerinden arındırılarak seçici kurula gönderilecek ve Seçici kurul, değerlendirme sırasında fotoğraflar ve kullanılan rumuz dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.

•    Fotoğraflar, temaya olan uygunluk, anlam, yaratıcılık, farklılık, teknik ve estetik bütünlükler çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

7. TELİF (KULLANIM) HAKLARI

•    Yarışma sonunda ödül alan ya da sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla basit ruhsat şeklinde mali hakları OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu ve Çarşamba Belediyesi tarafından devralınmış gibi işlem görür. OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu ve Çarşamba Belediyesi, ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini OMÜ uzantılı ve Çarşamba Belediyesi web sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere yayınlama, kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

•    Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu ve Çarşamba Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

•    Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir. Fotoğraf kadrajına giren insanlar ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da katılımcı olan fotoğrafçının şahsını ilgilendirir.

•    Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı kendisine ait olmayan fotoğrafla başvurması halinde, telif hakları ve diğer haklarla ilgili hukuki sorumluluk şahsına ait olacaktır. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

•    OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu ve Çarşamba Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde kullanabilecek ve kurumsal iş birliği içinde bulunduğu 3. kişilere kullandırabilecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR

•    Yarışma şartnamesine OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu sosyal medya platformlarından ve Çarşamba Belediyesi resmi internet sitesi olan https://www.carsamba.bel.tr/ adresinden ulaşılabilecektir.

 • Katılımcılar; fotoğraflarını yarışmaya katılım için ilan edilen ortama yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

•    Yarışmaya çevrimiçi katılım aşamasında sistemden kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Katılımcıdan kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün, Çarşamba Belediyesi’nin ve yetkili mahkemelerin kararları geçerlidir.

9. ÖDÜLLER-SERGİLEMELER

Birincilik

:

3000 TL

İkincilik

:

2000 TL

Üçüncülük

:

1000 TL

Sergileme (En fazla 20 adet)   

 • Bir yarışmacının dereceye giren en fazla 1 (bir) eseri ödüllendirilecektir.
 • 20 (yirmi) adet fotoğraf 26.05.2022 tarihinde gerçekleşecek olan Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Tanıtım Etkinliği’nde sergilenecektir.
 • Yarışma Ödül töreni OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu ve Çarşamba Belediyesi’nin ortak yürüttüğü Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Tanıtım Etkinliği kapsamında 27.06.2022 tarihinde, Çarşamba Belediyesi’ne bağlı Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde (Doğal Yaşam Parkı) gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma sonuçları, OMÜ resmi internet sitelerinden, OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu sosyal medya hesaplarından ve Çarşamba Belediyesi resmi internet sitelerinden ilan edilecektir.
 • Başarı Ödülü alan sanatçılar başarı belgelerini ödül töreninin olduğu gün almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, (Başarı ödülü ve sergileme) yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerine (Sahnede nakit olarak teslim edilecektir) şekilde gönderilecektir. Hak sahibinin ödülünü almaması durumunda ödül ve sergileme bedeli, 2022 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

10. SEÇİCİ KURUL

Bld. Bşk. Halit Doğan

Prof.Dr. Onur Bekiroğlu

Doç.Dr. Ahmet OKTAN

Doç.Dr. Ömer ÇAKIN

Fotoğraf Sanatçısı Behçet Atabek

 

10. YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi

:

18.05.2022

Başvuru Bitiş Tarihi

:

24.05.2022

Jüri Değerlendirmesi

:

25.05.2022

Sonuç Bildirim Tarihi

:

26.05.2022

Ödül Töreni ve Sergi: 26-27 Mayıs 2022 Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Tanıtım Etkinliği kapsamında kampüste sergilenip, ödül töreni 26.05.2022 gününe takriben 27.05.2022 tarihinde Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde (Doğal Yaşam Parkı) gerçekleşecektir.

11. İLETİŞİM BİLGİLERİ

İrtibat Kişileri

:

Zekican Gürkan – M. Utku Karadağ

Telefon

:

0545 217 7851 – 0553 643 7809

Web

:

https://www.carsamba.bel.tr/

E-posta

:

[email protected]

 

KATILAN TÜM YARIŞMACILARA BAŞARILAR DİLERİZ.