ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Geri

5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu vb. kanun, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde tüm işçi, memur ve sözleşmeli personelin özlük ve disiplin işlemlerini yürütmek.

Tüm personelin (memur-işçi-sözleşmeli) işe giriş ve işten ayrılış işlemleri, aylık maaş işlemleri, yıllık izin işlemleri, aylık ve şahıs emeklilik kesenek işlemleri, aylık sigorta prim bordroları, memur emeklilik işlem dosyası, işçi kıdem tazminatı işlemleri ve emeklilik işlem dosyası, personel durum çizelgeleri, intibak işlemleri, memur nakil işlemleri, tanzim ve tahakkuk işlemlerini düzenleyip yürütmek.

Personelle ilgili tüm özlük ve sicil belgelerinin tanzimi ve muhafaza ikmalini gerçekleştirmek.

Ayrıca, Belediyemiz bünyesinde İŞKUR Hizmet Noktası yetkilisi olarak gelen taleplerin, İşkur İş Arayan kaydını oluşturmak, güncellemek ve açık iş ilanlarını kontrolünü sağlayarak kişilerin işlere yönlendirilmesini sağlamak. Belediyemiz bünyesine gelen iş taleplerini almak, staj taleplerini almak ve değerlendirilerek müracaat eden stajyerlerin eğitim durumlarına göre uygun birimlere yönlendirme işlemlerini yapmak.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: Feride KURT

444 90 55 / Dahili 217