ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü
Geri

Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’nci ve 49’uncu ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

 

Müdürlüğe bağlı olarak;

1- Yol Bakım İşleri Servisi

2-  Elektrik Servisi

 

Fen İşleri Müdürlüğü Görevi:

İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayacak yatırımlar için; Müdürlüğün stratejik planları hazırlamak/hazırlatmak.

Stratejik planlar doğrultusunda yıllık bütçe hazırlamak/hazırlatmak.

Stratejik planlar ve bütçe doğrultusunda projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak, hazırlanan projelerin ihale ve uygulamasını sağlamak.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilen belediyenin görev ve sorumluluklarından ilçe belediyelerine düşen bayındırlık hizmetlerinin icrasını sağlamak.

Müdürlüğün görevlerini yerine getirecek her türlü malzeme, mal, araç ve personel teminini yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak.

İlçemizdeki diğer kamu kuruluşlarına ait eksiklikleri tespit etmek, bu eksiklikleri ilgili kuruma iletmek, yapımı için takibini sağlamak.

Müdürlük bünyesinde görev yapan servislerin/birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak.

Müdürlüğün faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak, diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak, üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

 

Fen İşleri Müdürü: Yusuf ŞEN

444 90 55/ Dahili 224