ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi

Evlendirme Memurluğu 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 134. maddesi gereğince Başkan veya Başkan tarafından görevlendirilen memurlar tarafından çalışmaları yürütülen bir birimdir.

Görevleri

1) Evlenmek isteyen kişilerin başvurularını kabul etmek, evlenme dosyasının hazırlanmasını koordine etmek.

2) Belediye Başkanı adına vekâleten nikâh akdini gerçekleştirmek.

3) Başvuruda bulunan kişilerin künyelerinin aile kütüğüne uygun olup olmadığının ve evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

4) Belirlenen nikâh gününde nikâh akdini gerçekleştirmek.

5) Evlenen çiftler için evlenme cüzdanının hazırlanmasını sağlamak

6) Evlenme akdinin ilçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak.

7) Denetimler esnasında İlçe Nüfus Müdürüne gerekli kolaylığın gösterilmesini ve istenen kütük, dosya ve belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

8) Evlilik işlemleri kabul edilen ve nikâhlarını ilçe dışında kıydırmak isteyen çiftlere izinname hazırlamak.

9) İlgili kayıtların tutulmasını, saklanmasını sağlamak.

 

Telefon: Tel: (0362) 833 49 70