ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Geri

Çarşamba Belediyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi bünyesinde bulunan, Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Çarşamba’da yaşayan vatandaşlara, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde iki deneyimli psikolog ve bir çocuk eğitimcisi tarafından verilen “Çocuk Danışmanlığı, Ergen Danışmanlığı, Yetişkin Danışmanlığı, Grup Terapisi, Aile Danışmanlığı” danışmanlık hizmetlerine başvuran kişilere psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çalışma Alanlarımız:

a) Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD – 10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, danışanlara, psikologlarımızın yetkin olduğu terapi ve psikolojik destek hizmetlerini sağlamak.

b) Gözlem ve görüşme teknikleri kullanmak; yetkin olduğu zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygulamak ve yorumlamak.

c)  Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapmak.

ç) Alanlarında yetkin olduğu danışanlara, hasta yakınlarına, kurumdaki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler vermek.

d) Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere temsilen katılmak ve katkı sağlamak.

e) Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan ve Ek-1/A’ da yer alan durumlarda yetkin olduğu psikoterapi uygulamalarını yapmak.

f) Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da yetkin oldukları psikoterapi uygulamalarını yapmak ve/veya yapılmasını önermek.

 

Telefon 0362 834 42 42