ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Geri

Çarşamba Belediyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi bünyesinde bulunan, Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Çarşamba’da yaşayan vatandaşlara, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde 2 deneyimli psikolog ve 1 Çocuk Eğitimcisi tarafından verilen “Çocuk Danışmanlığı, Ergen Danışmanlığı, Yetişkin Danışmanlığı, Grup Terapisi, Aile Danışmanlığı” danışmanlık hizmetlerine başvuran kişilere psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Çalışma Alanlarımız:

a)    Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD – 10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, danışanlara psikologlarımızın yetkin olduğu terapi ve psikolojik destek hizmetlerini sağlamaktadırlar.

b)   Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır; yetkin olduğu zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlamaktadırlar.

c)    Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapmaktadırlar.

ç) Alanlarında yetkin olduğu danışanlara, hasta yakınlarına, kurumdaki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler vernektedirler.

d)   Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere temsilen katılırlar ve katkı sağlar.

e)    Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan ve Ek-1/A de yer alan durumlarda yetkin olduğu psikoterapi uygulamalarını yaparlar.

f)    Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da yetkin oldukları psikoterapi uygulamalarını yapar ve/veya yapılmasını önerirler.

Telefon 0362 834 42 42