ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi

Belediyenin basın ve yayın faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele almak, genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte bir tanıtım stratejisinin belirlenmesinde amiriyle birlikte hareket etmek.

 

Belediyenin hizmetlerinin altyapısının, birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek.

 

Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması; halkın belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın; yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek.

Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımın yapılmasını ve basılmasını sağlamak, yapılan çalışmaları kontrol etmek.

Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin, kültür ve sanat etkinliklerinin, sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım, tanıtım ve iletişim çalışmalarını yürütmek. Etkin bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonu ve etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak.

Kurumun tanıtım ve iletişim bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek.

 

Telefon: 444 90 55 Dahili 288/300