ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Geri

Belediye sınırları içersisinde ana arterler, caddeler, mahalleler, sokaklar, ara sokaklar, meydanlar, tretuvarlar, boş alanlar, semt pazaryerleri ile benzeri yerlerin temizliğini, ikametgâh olarak kullanılan bina ve apartmanlar, iş yerleri özel ve kamu binaları diğer alanlarda mevcut atıkların düzenlenen bir program çerçevesinde toplanmak, toplanan atıkların naklini sağlamak.

Vektörlerle mücadelede larva ve uçkun ilaçlama faaliyetleri düzenlemek.

Sokak hayvanlarının toplanarak bakım ve tedavi işlemlerinin yürütmek.

Geri dönüştürülebilir atıkların Çevre Koruma Kontrol Yönetmeliği, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, sözleşme imzalanan lisanslı firma vasıtası ile dönüştürülebilir atıkların depolanıp düzenlenme işlerini yürütmek. Bu hususlar ile çevrenin sürekli temiz ve sağlıklı olmasına özen göstermek.

 

GÖREVLERİ

Görev alanlarımızdaki çöplerin konteynerlerden kamyonlar ile toplanıp nakledilerek düzenli depolanmasını sağlamak.

Pazar yerlerimizin her hafta yıkanarak temizlenmesi

Arazöz (tanker) ile şehrimizde cadde ve sokaklarımızın planlı şekilde sabah erken saatlerde yıkanarak temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak.

Büyük vakumlu asfalt süpürme aracı ile ilçe merkezimizin tüm cadde ve sokakların haftada bir kez, merkez caddelerimizin birkaç kez eski beldelerimizin haftada bir kez süpürülmesi.

Küçük süpürge aracı ile parklar, köprüler, yürüyüş yolları ve büyük aracın giremediği diğer sokakları temizlenmesini sağlamak.

Mevkici olarak çalışmakta olan personeller ile cadde, sokak ve park bahçelerde çöplerin süpürülerek ve toplanarak çöp konteynerlerine nakledilerek temizlenmesini sağlamak.

İlçemizde yerleştirilmiş olan çöp konteynerlerinin rutin bakım, boyama işleri ve kontrolleri sağlanmak.

Yaz dönemlerinde yeni faaliyete başlanılan bakteri yiyici ve koku gideren  ilaçlar ile kötü kokunun giderilme işleminin yapılmasını sağlamak.

Çevre Koruma Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince sözleşme imzalanan lisanslı firma vasıtası ile okulların, resmi kurumların, iş yerlerinin ve caddelere yerleştirilen yüz adet toplama kafesleri ile ambalaj atıklarının toplanması ve kayıt altına alınıp Çevre Bakanlığının bilgi sistemine girilmesini sağlamak.

Yine Sıfır Atık Tebliği gereğince aynı firma ile yapılan sözleşme gereği geri dönüşebilir atıkların ve tehlikeli atıkların ayrı ayrı biriktirme kutularında biriktirilerek toplanma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Atık pillerin şehrin muhtelif yerlerinde ve TAP (Taşınabilir Pil İhracatçıları Derneği) aracılığı ile  okullardan ödüllü kampanya ile toplanmasını sağlamak.

Bitkisel Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince yemek fabrikaları, lokanta, pastane gibi yerlerden lisanslı firma aracılığı ile toplanmasını sağlamak.[p1] 

Kontrol amaçlı kullanılan kamyonet ile konteyner kenarlarına bırakılan sahipsiz hafriyat, koltuk vb. hacimli atıkların düzenli olarak toplanmasını ve depolanmasını sağlamak.

Veteriner Hekimliği Hizmetleri çerçevesinde ilçemizin 143 mahallesinde sahipsiz bulunan ve vatandaşlarımızın getirdiği kedi köpeklerin toplanarak kısırlaştırma, bakım, tedavi ve kayıt işlemleri yapıldıktan sonra, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince alıcı ortamına geri bırakılma çalışmalarını sağlamak. (haftalık 20 aylık 80-100 yıllık ortalama 1000 civarında hayvan işlemi yapılmaktadır.)

Araç yollarına çıkan büyük baş hayvanların zabıta ve emniyetle işbirliği içinde uzaklaştırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Kış dönemlerinde oluşan kar yağışlarında ilçemizin kaldırım, yürüyüş yolları ve park bahçelerde biriken karların Fen İşleri Müdürlüğü ile iş birliği içinde temizlenmesini sağlamak.

Temizlik işlerinde kullanmakta olduğumuz araçların yıkanarak temizlenmesi ve rutin bakımlarının yapılmasını sağlamak.

Şehrimiz muhtelif yerlerinde ve köylerinde bulunan drenaj kanalları ve açık kanalların ekiplerimiz vasıtası ve muhtarlar aracılı ile larva sit (yumurta) ilaçlamalarının yapılmasını sağlamak.

Belediyemizce yeni alınan 2 adet Mist Blower büyük ilaçlama makineleri ile cadde, sokak ve çıkmazların sürekli sivrisinek ilaçlama işleminin yapılmasını sağlamak.

İlçemizde bulunan konteynerlerin bulunduğu ceplerde ihtiyaç duyulan aralıklarda kireçleme yapılarak dezenfekte edilmesini sağlamak.

Belediyemize çöp ev şikayeti ile talepte bulunan evlerin temizlenmesini sağlamak.

Kurban Bayramı’nda ve farkı zamanlarda yerinden kaçan hayvanların talep doğrultusunda yakalanmasına katkı sağlanmak.

Belediyemiz Beyaz Masa’ya gelen ve cep telefonlarımıza yapılan şikâyet, talep istek gibi başvuruların ivedilik ile değerlendirilerek çözüme kavuşturulmasını sağlamak.

 

Temizlik İşleri Müdürü: Murat YILMAZ

444 90 55 / Dahili 240