ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İklim ve bitki örtüsü
Geri
2017-12-15

İKLİM 
 

Tipik Orta Karadeniz iklimi hüküm sürer. Yazlar serin, kışlar ılık ve yağışlıdır.

Yıllık yağış ortalaması 600-700 mm' dir.  Yıllık sıcaklık ortalaması ise 15-17 C' dir . Denizin tesiriyl yaz ve kış ayları arasında fazla bir sıcaklık farkı görülmez. Az kar yağar, en çok yağmur yağdığı dönem Ekim ayından Aralık ayının sonuna kadardır. En sıcak aylar; Temmuz, Ağustos ayları, en soğuk aylar ise Ocak, Şubat aylarıdır.

 

 

BİTKİ ÖRTÜSÜ 

İlçemiz bitki örtüsü yönünden çok zengindir. 53300 hektar tarım arazisine saip Çarşamba Ovası' nda bağ, bahçe, çayır ve ekili alanlar önemli yer tutmaktadır. İlçenin önemli tarımsal ürünleri, buğday, tütün, mısır, sebze, ayçiçeği, şekerpancarı, fındık ve çeltiktir.

Çarşamba' nın kuzey kesimlerinde ladin, kayın ormanlar, akarsu boyları ile kıyı kesimlerinde ise kavak ve söğüt ağaçları yaygındır. Ovanın güney kesiminin bitki örtüsüne meşe, ahlat, alıç ağaçları ile çayır otları hakimdir. Çarşamba' da geniş meraların yanında sazlık ve bataklıklar da mevcuttur.