ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler
Geri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncelikle Çarşamba Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın tüm insanlık aleminin kültürel, sosyal ihtiyaçlarını gözetmek suretiyle yüksek bir kültürel vasat ve en üst düzeyde tasavvur edilebilen sosyal tekâmül hedefi doğrultusunda Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin vizyon ve stratejisini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapıp, keza eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerini değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış eğitim, kültür ve sosyal seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemekle sorumlu olup, çalışmalarını ilgili kanunlar ve iş bu yönetmeliğin kendisine verdiği vazife ve sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yahya TORUN

Telefon: 444 90 55 Dahili / 260