ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü
Geri

Çarşamba Belediyesi’nin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için kanun, tüzük, yönetmeliklerin, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya yetkili kurullarca alınmış ve belediye zabıtasınca yerine getirilmesi gereken emir ve yasakların yerine getirilmesini sağlamak, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulamak.

 

Sunulan Hizmetler

1. Trafik hizmetleri.

2. İşyeri açma ruhsatlarının düzenlenmesi.

3. Çevre, sağlık, huzur ve düzenin sağlanması için verilen zabıta hizmetleri.

4. Kamu kurumlarına ve belediyemize ait birimlere verilen destek hizmetleri.

5. Büro hizmetleri.

6. Belediye suçlarını önleyici hizmetler.

7. Sosyal ve kültürel etkinliklerde koruyucu ve düzenleyici hizmetler.

8. Kamu mülklerini ve belediye hizmetlerini gözetme ve koruma hizmetleri.

9. Yasa ve Yönetmeliklerde belirtilen denetim görevlerinin yürütülmesi hizmeti.

10. Belediyeye yabancı olan kişilere yardımcı olmak.

11. İmar ve Fen işleri Müdürlüğü ile birlikte yapılacak yasal işleri yerine getirmek.

AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç: Sorumluluk alanlarımızda yeterli ve nitelikli personelle etkin ve verimli zabıta hizmeti sunmak.

 

Zabıta Müdürü ABDULLAH ÖZÇELİK

444 90 55 / 234