ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (04.02.2022)
Geri
2022-02-04

T.C. ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

04.02.2022

İLAN

İlçenin F37-D-10-B-1-C imar paftasında, tapunun Çay Mahallesi 157 ada2, 40 ve 1219 ada 9, 12, 13, 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesi Uyarınca imar planı uygulaması yapılmasına dair, 23.12.2021 tarihli ve 515 sayılı Encümen kararına istinaden hazırlanan parselasyon planı, tapu tescil ve dağıtım cetvelleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre encümenin 31.12.2021 tarih 537 nolu kararı ile onanarak, 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.01.2022 tarih ve 98 sayılı kararı ile de uygun bulunmuştur.

Söz konusu uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 04.02.2022-05.03.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Sayın halkımıza ilanen duyurulur.