ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (05.10.2021)
Geri
2021-10-05

 

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

                                                                                                                                        

05.10.2021

 

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Çarşamba Uygulama İmar Planının; ITRF96 koordinat sistemine dönüştürülmesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin gösterim tekniklerine uygun olarak düzenlenmesi ve sayısallaştırılması, imar planı ile kadastro ve hâlihazır durum arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi, yapılaşma koşullarında gerekli düzenlemelerin yapılması, ilgili kurum görüşlerinin dikkate alınarak ihtiyaçlar doğrultusunda yeni plan kararlarının üretilmesi ve plan yapım gerekçelerine ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesine yönelik hazırlanan Çarşamba 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı           (PİN: UİP-55464424), Çarşamba Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarihli ve 77 sayılı kararı  ile uygun bulunmuş olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarih ve 2/405 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 05.10.2021 – 05.11.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

      Arif KIYAK                                  Ömer YALÇIN                   Seyfullah GÜNDOĞDU

      Şehir Plancısı                                Harita Mühendisi                   İmar ve Şehircilik Müdür.V.