ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (07.07.2021)
Geri
2021-07-07

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

07.07.2021

İLAN

          

Belediye sınırları içinde, Acıklı Mahallesi, F37c.01d.2c numaralı paftası, 102 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 25.05.2021 tarih ve       61 sayılı kararı (PİN: UİP-55192542) ile Ticaret (T2) alanı ve Belediye Hizmet Alanı oluşturulmasına ilişkin uygulama imar planı yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021 tarih ve 2/255 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 07.07.2021 - 07.08.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI