ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (09.02.2022)
Geri
2022-02-09

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

09/02/2022

 

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Çarşamba 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, Çarşamba Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarihli ve 77 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarih ve 2/405 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onaylanmıştır. Çarşamba İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, F37d-09c-2d numaralı paftasında, plan sınırlarını kapsayan alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarih ve 113 sayılı kararı (PİN: UİP-55939704) ile plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2022 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 09.02.2022 - 11.03.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

      Arif KIYAK                                  Ömer YALÇIN                              Murat KÖSE

                   Şeh. Plancısı                                    Harita Müh.                        İmar ve Şehircilik Müd.V.