ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı 1 (31.05.2022)
Geri
2022-05-31

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

31/05/2022

İLAN

Belediye sınırları içinde, Kirazlıkçay ve Sungurlu Mahalleleri, F37d-10a-2b ve F37d 05d-3c numaralı imar planı paftaları, 779 ada 15 nolu, 1292 ada 4 nolu ve 1266 ada 1 nolu ve 47 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarih ve 54 sayılı kararı (PİN: UİP-55070107) ile Belediye Hizmet Alanı ve İlkokul Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.05.2022 tarih ve 2/261 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 31.05.2022 – 30.06.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlanen tebliğ olunur.