ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı 1 (31.12.2021)
Geri
2021-12-31

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

31/12/2021

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Çınarlık ve Dikbıyık Mahalleleri, F37d.01.b.4-b ve  F37d.03.a.3-d numaralı imar planı paftaları, Çınarlık ve Dikbıyık Uygulama İmar Planı sınırlarını kapsayan alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 1/99 sayılı kararı (PİN: UİP-55527261) ile plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2021 tarih ve 2/562 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 31.12.2021 - 31.01.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI