ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (10.11.2022)
Geri
2022-11-10

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

10/11/2022

İLAN

Belediye sınırları içinde, Kirazlıkçay Mahallesi, F37d-10a-2c numaralı imar planı paftası, 241 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarih ve 90 sayılı kararı (PİN: UİP-55275360) ile konut alanı kullanımının yapılaşma koşullarının ve yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2022 tarih ve 2/402 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 10.11.2022 – 10.12.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlanen tebliğ olunur.

Arif KIYAK                                                                        Ömer YALÇIN                                                        Seyfullah GÜNDOĞDU

Şeh. Plancısı                                                                   Harita Müh.                                                             İmar ve Şehircilik Müd.V