ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (14.04.2021)
Geri
2021-04-14

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

13/04/2021

 

 

İLAN

          

Belediye sınırları içinde,  Mahallesi, Beyyenice Mahallesi, 18.K.III-d ve 18.K.IV-c numaralı uygulama imar planı paftalarında, 798 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih ve 31 sayılı kararı (PİN: UİP-55157824) ile konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının beton santrali kullanımına dönüştürülmesine ilişkin, uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarih ve 2/142 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 13.04.2021 - 12.05.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI