ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (15.04.2022)
Geri
2022-04-15

T.C. ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

15/04/2022

İLAN

Belediye sınırları içinde, Çay Mahallesi, F37d-10b-1d numaralı imar planı paftası, 1209 ada 2 nolu parselin (Eski 154/16 parsel) bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 15 sayılı kararı (PİN: UİP-55916324) ile tescilli yapının yolda kalmasını önleyecek şekilde koruma kurulunun kararı gereği uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2022 tarih ve 2/97 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır. Söz konusu imar planı değişikliği Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2022 tarih ve 8404 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında uygun bulunmuştur.

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 15.04.2022 - 15.05.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlanen tebliğ olunur.

 

Arif KIYAK                                                                                    Ömer YALÇIN                                                                               Seyfullah GÜNDOĞDU                           Şeh. Plancısı                                                                                 Harita Müh.                                                                                 İmar ve Şehircilik Müd.V