ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı 2 (01.04.2022)
Geri
2022-04-01

T.C. ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

01/04/2022

İLAN

Belediye sınırları içinde, Bafracalı Mahallesi, F37d-05c-4b numaralı imar planı paftası, 635 ve 636 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 31 sayılı kararı (PİN: UİP-55386378) ile belediye hizmet alanı ve sosyal tesis alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2022 tarih ve 2/148 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 01.04.2022 - 01.05.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. İlanen tebliğ olunur.

İlanen tebliğ olunur.

Arif KIYAK                                                                                    Ömer YALÇIN                                                                               Seyfullah GÜNDOĞDU                           Şeh. Plancısı                                                                                 Harita Müh.                                                                                 İmar ve Şehircilik Müd.V