ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı 2 (07.07.2021)
Geri
2021-07-07

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

07.07.2021

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Dikbıyık Mahallesi, F37d.03d.1b  numaralı imar planı paftası, 128 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 25.05.2021 tarihli ve 60 sayılı kararı (PİN: UİP-55331181) ile “Ticari Alan Kullanım Kararı Bulunan 128 Ada 8 Parselde, Mevcut Yapılaşma Koşulları Aşılmadan, Dumansız, Kokusuz Atık ve Artık Bırakmayan ve Çevre Sağlığı Yönünden Tehlike Yaratmayan İmalathane (Tekstil Atölyesi)  Yapılabilir.” plan notu ilave edilmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021 tarih ve 2/256 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 07.07.2021 – 07.08.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

      Arif KIYAK                                  Ömer YALÇIN                           Murat KÖSE

      Şeh. Plancısı                                     Harita Müh.                       İmar ve Şehircilik Müd.V.