ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı 2 (23.06.2021)
Geri
2021-06-23

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

23/06/2021

 

 

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Sungurlu Mahallesi, 19.K.II.c numaralı imar planı paftası, 975 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 47 sayılı kararı (PİN: UİP-55218251) ile ticaret+konut alanı kullanımının özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2021 tarih ve 2/222 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 23.06.2021 – 23.07.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

      Arif KIYAK                                  Ömer YALÇIN                    Seyfullah GÜNDOĞDU

      Şeh. Plancısı                                     Harita Müh.                       İmar ve Şehircilik Müd.V.