ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı 2 (31.05.2022)
Geri
2022-05-31

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

31/05/2022

İLAN

Belediye sınırları içinde, Çarşamba 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (PİN:UİP-55464424), Çarşamba Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarihli ve 77 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarih ve 2/405 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır. Askı süresi içerisinde Çarşamba 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazları kısmen kabul eden Çarşamba Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarihli ve 112 sayılı kararı ve bu kararın değiştirilerek kabulüne ilişkin, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2022 tarih ve 2/48 sayılı kararına yapılan itirazları, kabul eden Çarşamba Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarihli ve 53 sayılı kararı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.05.2022 tarih ve 2/262 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

Söz konusu itirazların kabulüne ilişkin alınan meclis kararı ve imar planı; Belediyemiz ilan panosunda 31.05.2022 – 30.06.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlanen tebliğ olunur

 

BEYLERCE 470 NOLU PARSEL