ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı 2 (31.12.2021)
Geri
2021-12-31

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

31/12/2021

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Boyacılı Mahallesi, F37d.15d.1a ve  F37d.15d.1d numaralı imar planı paftaları, 102 ada 54 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 1/100 sayılı kararı (PİN: UİP-55142508) ile Ticaret (T2) Alanı kullanım kararı bulunan alanın imar planı dışına çıkarılması ve plansız alana dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2021 tarih ve 2/563 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 31.12.2021 - 31.01.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

      ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI