ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (22.09.2022)
Geri
2022-09-22

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

                                                                                                             22.09.2022

İLAN

          

İlçenin F37-D-05-D-4-B ve F37-D-05-D-3-A imar paftalarında, tapunun Kirazbucağı Mahallesi 144 ada 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesi Uyarınca imar planı uygulaması yapılmasına dair, 19.08.2022 tarihli ve 384 sayılı Encümen kararına istinaden hazırlanan parselasyon planı, tapu tescil ve dağıtım cetvelleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre encümenin 31.08.2022 tarih 413 nolu kararı ile onanarak, 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.09.2022 tarih ve 1335 sayılı kararı ile de uygun bulunmuştur.

Söz konusu uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 22.09.2022-22.10.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

            Sayın halkımıza ilanen duyurulur.