ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (24.06.2022)
Geri
2022-06-24

T.C. ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

24/06/2022

İLAN

Belediye sınırları içinde, Sungurlu Mahallesi, F37d-05d-3c numaralı imar planı paftası, 975 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 02.06.2022 tarih ve 66 sayılı kararı (PİN: UİP-55239797) ile özel sağlık tesisi alanı ve konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2022 tarih ve 2/312 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 24.06.2022 – 24.07.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlanen tebliğ olunur.

Arif KIYAK                 Ömer YALÇIN                 Seyfullah GÜNDOĞDU

Şeh. Plancısı              Harita Müh.                 İmar ve Şehircilik Müd.V.