ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (25.05.2022)
Geri
2022-05-25

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25.05.2022

İLAN

          

İlçenin F37A-21-C-2-A ve F37A-21-C-2-B imar paftasında, tapunun Çınarlık Mahallesi 500 ada 24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesi Uyarınca imar planı uygulaması yapılmasına dair, 01.02.2022 tarihli ve 39 sayılı Encümen kararına istinaden hazırlanan parselasyon planı, tapu tescil ve dağıtım cetvelleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre encümenin 18.02.2022 tarih 68 nolu kararı ile onanarak, 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.05.2022 tarih ve 547 sayılı kararı ile de uygun bulunmuştur.

Söz konusu uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 25.05.2022-25.06.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

            Sayın halkımıza ilanen duyurulur.