ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (27.05.2022)
Geri
2022-05-27

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

27/05/2022

 

İLAN

Belediye sınırları içinde, Beyyenice Mahallesi, F37d.10d.1b, F37d.10d.1c, F37d.10d.2d, F37d.10d.3a ve F37d.10d.4b numaralı imar planı paftaları, 126 ada 48 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarih ve 55 sayılı kararı (PİN:UİP-55486813) ile Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden belirlenen karayolu kamulaştırma sınırına göre Sanayi Alanı ve Yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.05.2022 tarih ve 2/263 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 27.05.2022 – 27.06.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. İlanen tebliğ olunur.

Arif KIYAK                                   Ömer YALÇIN                    Seyfullah GÜNDOĞDU

Şeh. Plancısı                                Harita Müh. İ                     mar ve Şehircilik Müd.V.