ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı 3 (01.04.2022)
Geri
2022-04-01

T.C. ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

01/04/2022

İLAN

Belediye sınırları içinde, Kirazlıkçay Mahallesi, F37d-10a-2b numaralı imar planı paftası, 779 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 30 sayılı kararı (PİN: UİP-55424905) ile belediye hizmet alanı, kültürel tesis alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek belediye hizmet alanı ve park alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2022 tarih ve 2/147 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 01.04.2022 - 01.05.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. İlanen tebliğ olunur.

Arif KIYAK                                                                                    Ömer YALÇIN                                                                               Seyfullah GÜNDOĞDU                           Şeh. Plancısı                                                                                 Harita Müh.                                                                                 İmar ve Şehircilik Müd.V