ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı 4 (01.04.2022)
Geri
2022-04-01

T.C. ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

01/04/2022

İLAN

Belediye sınırları içinde, Çay Mahallesi, F37d-10b-4d numaralı imar planı paftası, 151 ada 149 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 28 sayılı kararı (PİN: UİP-55625498) ile konut alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenerek konut alanı, belediye hizmet alanı ve yol kullanımı oluşturulmasının yanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2022 tarih ve 2/145 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 01.04.2022 - 01.05.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. İlanen tebliğ olunur.

Arif KIYAK                                                                                    Ömer YALÇIN                                                                               Seyfullah GÜNDOĞDU                           Şeh. Plancısı                                                                                 Harita Müh.                                                                                 İmar ve Şehircilik Müd.V